Łowisko w Nowakch

Nowaki – zbiornik wodny-retencyjny o powierzchni 20 ha. Ze względu na swoje położenie na Przedgórzu Sudeckim, niedaleko miasta Nysa, jest miejscem atrakcyjnym turystycznie. Jego główną funkcją jest gromadzenie wody do celów rolniczych oraz wykorzystanie retencjonowanej wody do celów rybackich, rekreacji i ochrony przed powodzią. Zbiornik zlokalizowany jest na potoku Korzkiew, lewostronnym dopływie Cielnicy, która uchodzi do rzeki Nysy Kłodzkiej.

Po wybudowaniu zbiornika wokół zagnieździło się ptactwo wodne, takie jak: perkozy dwuczubate, łyski, cyganeczki, czaple. Na połowy ryb przylatuje również rybołów, co jest rzadkością na tym terenie. W wodach jeziora zagnieździły się piżmaki i wydry. Występujące ryby (karp, sandacz, karaś, okoń, płoć, lin, amur) przyciągają wędkarzy nie tylko z okolic, ale z całej Polski oraz Niemiec i Czech. Nowaki to malownicza miejscowość rolnicza, estetycznie utrzymana. Zachęca swoim jeziorem szerokie rzesze chętnych do spędzania wolnego czasu nad wodą, głównie w celu wędkowania.

Zbiornik jest pięknie usytuowany, od południa i północy rozciągają się pagórki, środkiem za tamą ciągną się łąki oraz małe skupiska leśne. Przez wieś w kierunku Biechowa prowadzi oznakowany szlak turystyczny dla rowerów. Warto też zwrócić uwagę na górujący nad wsią kościół pochodzący z początków XIV wieku, otoczony XVI- wiecznym murem i lipowym starodrzewiem.

Galeria


Lokalizacja

NotatkiNotatki Prywatne


Szlakiem Wodnym

Miejsca, które musisz odwiedzić!