Łowisko we Frączkowie

Łowisko Frączków (gmina Pakosławice) jest zbiornikiem wodnym o zmiennej głębokości od 50 cm do 250 cm, powstałym na bazie cieku wodnego rzeki Korzekwi. Akwen został wybudowany w latach 2008 – 2010, a od 2011 roku wykorzystywany jest również na cele komercyjne jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Łowisko zajmuje obszar ok. 3 ha, z czego 1,5 ha stanowi powierzchnia lustra wody.

Położone jest w odległości około 10 km na północny wschód od Nysy. Wędkarzy przyciągnie z pewnością możliwość złowienia ryb, takich jak: karp, lin, karaś, szczupak, sum, okoń.

Będąc w okolicy, warto zwiedzić pałac we Frączkowie, pełniący funkcje rekreacyjne i krajoznawcze, a ze względów przyrodniczych zwrócić uwagę na staw, malownicze alejki i kanały, jak również na 300-letnie dęby. Uwagę turystów może zwrócić również pałac w niedalekim Biechowie, w sąsiedztwie którego znajduje się na wzgórzu neogotycka kaplica oraz zabudowania gospodarcze i stawy rybne, przylegające do rozległego parku krajobrazowego i lasu.

Galeria


Lokalizacja

Notatki



Notatki Prywatne


Szlakiem Wodnym

Miejsca, które musisz odwiedzić!