Kuźnia Ligocka - Czarny Staw

Czarny Staw - najprawdopodobniej jest efektem wydobycia torfu oraz rudy darniowej. W jego pobliżu około 150 lat temu znajdowały się dwa inne stawy, z których jeden nazywał się Srebrny Staw. Dzisiaj w ich miejscu rośnie las. Usytuowany jest w Leśnictwie Kuźnica Ligocka wśród obszarów Borów Niemodlińskich przy ścieżce dydaktyczno-rowerowej „Skrajem dawnej Puszczy”.

Powierzchnia Czarnego Stawu wynosi 8,29 ha, jednakże znaczną jej część obejmują gęste trzcinowiska i szuwary. Zamieszkuje tu ptactwo wodne i wodno-łąkowe. Miłośników przyrody zainteresuje z pewnością występowanie m.in. takich okazów, jak: bąk, wodnik, łyski, kaczki krzyżówki, perkozki, trzcinniczki, pojawiający się też żuraw oraz bocian czarny. Stwierdzono również gniazdowanie błotniaka stawowego. Z roślin uwagę zwracają: grzybień biały, grążel żółty i rzęśl hakowata.

Staw kształtuje mikroklimat środowiska leśnego, podnosi wilgotność powietrza, wpływa na rozwój bioróżnorodności. Jest siedliskiem życia wielu okazów flory i fauny, ma duże walory krajobrazowe, stąd warto mu przyjrzeć się z bliska.

Galeria


Lokalizacja

NotatkiNotatki Prywatne


Szlakiem Wodnym

Miejsca, które musisz odwiedzić!